Home > Privacy > Gebruikersvoorwaarden
Gebruikersvoorwaarden
dinsdag 16 november 2010 16:29

Privacy

Uw privacy
Ticketcounter BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers/gebruikers van WheretoCard (www.wheretocard.nl of www.wheretocard.com) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Ticketcounter BV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) en geregistreerd onder meldingsnummer m1453152

Verwerking van persoonsgegevens
Ticketcounter BV legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Ticketcounter BV afneemt of anderszins contact heeft met Ticketcounter BV. Ticketcounter BV gebruikt deze gegevens om u de door u aangeschafte e-tickets en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om u aanvullend te kunnen (laten) informeren over het evenement/de locatie waartoe u e-tickets heeft gekocht en/of gereserveerd. Hierbij tracht Ticketcounter BV rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken, dan kunt u ons hierover via s Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  benaderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (`Google`). Google Analytics maakt gebruik van `cookies` (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

woensdag 29 september 2010 17:46

Disclaimer

Algemeen
De website van WheretoCard www.wheretocard.nl of www.wheretocard.com wordt beheerd door Ticketcounter BV. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn de volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketcounter BV. Deze disclaimer kan door Ticketcounter BV worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie
De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ticketcounter BV neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Ticketcounter BV niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites
Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van zusterbedrijven, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Ticketcounter BV door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Ticketcounter BV. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
Ticketcounter BV behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ticketcounter BV te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten
Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Ticketcounter BV adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Ticketcounter BV te sturen. Elektronische verzending  geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid
Ticketcounter BV, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Ticketcounter BV aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Ticketcounter BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of  aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.